Keuringen industriedeuren

INDUSTRIEDEUREN Machinerichtlijn 98/73/EG

In overleg met u wordt er door ons vakbekwaam preventief het onderhoud aan de betreffende deur-en uitgevoerd.
Dit onderhoud omvat een jaarlijkse algehele inspectie van de industriedeuren en een preventieve onderhoudsbeurt. Uw deur is daarna weer voor een jaar goedgekeurd conform de regels die hiervoor staan.  Uw deur wordt voorzien van een
keuringssticker en indien gewenst ontvangt u van ons een keuringsrapport.

OVERZICHT WERKZAAMHEDEN INDUSTRIEDEUREN:
Mechanisch:
Controle van de rubbers, geleiderails, sloten, buffers, trommels, consoles en veerspanning.
Smeren van rolhouders, scharnieren, rollen, rolhouders en veren.( als dit nodig is )
Afstellen van de deur (geleiderollen, veerspanning, waterpas stellen van het deurblad).
Elektrisch: (indien van toepassing)
Controle van oliepeil en koppelingen.
Afstellen van onderloopbeveiliging, loopdeurbeveiliging, slotbeveiliging, slipkoppeling,
eindschakelaars en kettingspanning.

KEURING EN WETGEVING
Voorheen was het de regelgeving vanuit de Arbeidsinspectie dat deuren in goede staat van onderhoud moesten verkeren. Onderhoud en reparaties mochten uitsluitend verricht worden door ter zake kundige personen. Daarbij dienden de voorschriften van de fabrikant en/of leverancier in acht te worden genomen.
Inmiddels valt onderhoud en inspectie onder de Machinerichtlijn 98/73/EG (Europese wetgeving).
De wetgeving verplicht de werkgever o.a. in het kader van veiligheid van hun personeel: De onderhoudsvoorschriften op de arbeidsmiddelen, zoals bepaald door de fabrikant, na te leven. Mogelijke gebreken, die de veiligheid en gezondheid van werknemers in het gedrang kunnen brengen, onmiddellijk te corrigeren.
De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle arbeidsmiddelen tijdens de gehele levensduur regelmatig worden onderhouden zodat deze steeds voldoen aan de vereisten die door de fabrikant zijn vastgesteld.
Door jaarlijks uw deur door ons te laten inspecteren op gebreken en de deur te laten onderhouden conform de regels van de fabrikant voldoet u aan deze richtlijnen.

GARAGEDEUREN
Ook voor een sectionaaldeur of kanteldeur bij u thuis is het mogelijk U heeft daarbij de keuze uit eens per jaar of twee jaar. Onderhoud en/of controle van uw garagedeur is niet verplicht maar wel aan te bevelen. Ook hier geldt dat preventief onderhoud en controle storingen kan voorkomen en de levenduur van uw deur aanzienlijk kan verlengen.

OVERZICHT WERKZAAMHEDEN GARAGEDEUREN
Mechanisch:
Controle van de rubbers, geleiderails, sloten, kabeltrommels en veerspanning.
Smeren van rolhouders, looprollen, scharnieren en veren. (als dit nodig is)
Afstellen van de deur (looprollen, veerspanning, waterpas stellen van het deurblad).
Elektrisch: (indien van toepassing)
Afstellen/programmeren deuraandrijving.

Kosten keuring Onderhoud
De prijs per stuk is afhankelijk van het aantal te keuren en te onderhouden Deuren