Keuringen draagbaar en rolbaar klimmateriaal

NEN 2484 – Ladders en Trappen

EN 131 – Ladders en Trappen

NEN-EN 1004 – Rolstijgers

Uw personeel veilig en verantwoord aan het werk.
Voorkom problemen en voldoe aan het Arbobesluit.

Uw ladders en trappen worden op deskundige wijze gekeurd en gecertificeerd volgens NEN norm 2484 (ladders en trappen). Ook uw rolstijgers worden op deskundige wijze gekeurd en gecertificeerd volgens NEN norm 1004 (rolstijgers).

Na het keuren en certificeren van ladders en trappen krijgen deze de vereiste keuringsstickers.
Met de officiële NEN certificaten voldoet u aan alle eisen; bij een eventuele ARBO controle kunt u dit direct en duidelijk aantonen.

Loop geen onnodig risico en laat al uw materieel regelmatig NEN keuren en certificeren.

U ontvangt na keuring een keuringsrapport.

Hoe lang duurt een keuring?
Dit hangt natuulijk af van het aantal te keuren ladders en trappen Of rolstijger onderdelen en de staat waarin deze zich bevinden. Ter indicatie: een ladder kost gemiddeld 15 minuten

Hoe vaak keuren?
De tijd tussen 2 controles van uw ladders en trappen wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. In de meeste gevallen geldt keuring voor 1 jaar.

Kosten keuring
De prijs per stuk klimmateriaal is afhankelijk van het aantal te keuren ladders, trappen en of rolstijgerdelen.